Safe Group Polska
22 299 11 05
+48 602 153 469

Aktualności

Outsourcing windykacji się opłaca

21.05.2014 Duża skuteczność profesjonalnych windykatorów wynika z prowadzenia działań w bezpośrednim otoczeniu dłużnika, zgodnie z indywidualnym scenariuszem dla każdej wierzytelności.
Outsourcing windykacji się opłaca

Outsourcing windykacji się opłaca

Ostatnie dane z rynku świadczą o tym, że problem zatorów finansowych jest nieco mniej uciążliwy dla przedsiębiorców. W sektorach, gdzie nieterminowe regulowanie należności jest wciąż normą, wpływa hamująco na rozwój przedsiębiorstw i ich kondycję finansową. Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji skłoni wierzycieli do aktywnego dochodzenia długów. W dłuższej perspektywie może też ożywczo wpłynąć na popularność usług windykacyjnych.


Jak kształtuje się moralność płatnicza w biznesie

Opór przedsiębiorców przed zlecaniem windykacji wyspecjalizowanym firmom wynika gównie z obawy o koszty tych działań. Nie wszyscy wiedzą, że na polskim rynku windykacyjnym standardem jest pobieranie wynagrodzenia od kwot odzyskanych na zasadzie prowizji succes fee. Z tego powodu polski rynek ukształtował moralność płatniczą daleką od ideału. Deprawująco zadziałał tutaj długi okres spowolnienia gospodarczego. Priorytetem decydującym o biznesowym być lub nie było pozyskanie i utrzymanie nowego kooperanta. Często bez względu na warunki współpracy, a w szczególności jego zwyczaje płatnicze. Większość firm nie wypracowała też zadowalających standardów wewnętrznych postępowania wobec nieterminowego regulowania należności.

Część firm poprzestaje na sporadycznie podejmowanych, samodzielnych próbach windykacji. Te jednak nie przynoszą oczekiwanych efektów. W rezultacie dłużnicy długo obracają pieniędzmi biernych wierzycieli. W pierwszej kolejności zaspokajają roszczenia wierzycieli o strategicznym znaczeniu dla własnego biznesu np. dostawców materiałów i surowców oraz tych, którzy skutecznie dochodzą zaległych należności.
Kredytowanie własnej działalności cudzymi pieniędzmi mniej opłacalne

Ustawa o terminach płatności uprawniająca wierzycieli do obciążenia dłużnika kosztami windykacji może powoli uzdrowić sytuację. Jeszcze rok temu wierzyciel chcąc zlecić profesjonalistom odzyskanie długu od nierzetelnego kooperanta musiał pokryć związane z tym koszty. Teraz koszty może pokryć dłużnik. Niezależnie od zakresu podjętych działań i kwoty roszczenia wierzyciel może domagać się od dłużnika równowartości 40 EUR jako zryczałtowanych kosztów windykacji. Ponadto może domagać się kosztów dochodzenia roszczenia przekraczające tą kwotę, w tym np. prowizji firmy windykacyjnej. Przedsiębiorcy, którzy standardowo zlecają windykację długów, zgodnie przyznają, że ta regulacja ustawodawcy to realna pomoc dla wierzycieli w nierównej walce o swoje. Ustawa zlikwidowała podstawową barierę w korzystaniu z usług, którą stanowiły dotąd ich koszty. - Z całą pewnością zwyczaj przetrzymywania cudzych pieniędzy przestał być już tak opłacalny.

Zadaniem windykatora jest wyczerpanie wszystkich polubownych metod uzyskania spłaty od dłużnika poprzez zawarcie ugody, zaproponowanie harmonogramu spłat bo to oznacza oszczędność czasu i pieniędzy klientów. Teraz do grona zainteresowanych terminową spłatą mogą dołączyć dłużnicy. Coraz więcej z nich ma świadomość, że fiasko polubownej windykacji oznacza proces sądowy, który zakończy się wydaniem nakazu zapłaty i wszczęciem egzekucji. Dług zostanie powiększony o koszty postępowania sądowego, a obecnie również o koszty windykacji - podsumowuje Danuta Czapeczko, dyrektor sprzedaży i marketingu wej firmie windykacyjnej.

 

Outsourcing się opłaca

Należy pamiętać, że wydatki, których chcemy dochodzić od dłużnika muszą zostać faktycznie poniesione. Nie można się ich domagać z góry, a dopiero po okazaniu dowodu opłacenia. Tym samym pojawił się nowy argument przemawiający za zleceniem na zewnątrz windykacji długów. Duża skuteczność profesjonalnych windykatorów wynika z prowadzenia działań w bezpośrednim otoczeniu dłużnika, zgodnie z indywidualnym scenariuszem dla każdej wierzytelności.

Podkreślaną korzyścią, przemawiającą za zleceniem windykacji profesjonalistom, jest też możliwość uniknięcia napięć między wierzycielem a dłużnikiem poprzez wprowadzenie trzeciej strony. Obecnie usługi te stają się dodatkowo szeroko dostępne. - Usprawnienie procedury egzekwowania należności za usługi windykacyjne leży również w interesie firm windykacyjnych - dodaje Czapeczko.Co nas Wyróżnia?
  • Nie płacisz za usługę dopóki nie odzyskasz swoich pieniędzy przy powierniczym przelewie wierzytelności
  • Nie tracisz czasu na pilnowanie swojej sprawy
  • Załatwiamy za Ciebie wszystko – od postępowania polubownego, przez sądowe, po egzekucję komorniczą
  • Śledzisz status sprawy on-line
  • Rozliczamy się po zakończeniu sprawy

Jak to działa?
  1. Zgłaszasz problem wypełniając formularz
  2. Kontaktujemy się z Tobą
  3. Przyjmujemy zlecenie
  4. Odzyskujesz pieniądze
Opinie

Od dłuższego czasu współpracuję z Safe Group. Firma bardzo szybko i skutecznie odzyskuje należności. Do tego pobierają tylko małą prowizję, a jak sprawa trafia do sądu to nie obciążają klienta kosztami zastępstwa procesowego.
Paweł Nowacki

Z własnego doświadczenia powiem, że nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu nie korzystając z usług Safe Group Polska. Dobrze, że są takie firmy, które potrafią skutecznie ściągnąć długi.
Maria Niewczas

Pracownicy Safe Group Polska wykazują się w swojej pracy dużą aktywnością i skutecznością w odzyskiwaniu długów. Działania podejmowane wobec naszych dłużników są profesjonalne i odpowiadają standardom prawnym obowiązującym na rynku.
Tadeusz Bednarz

Safe Group Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 2a, 00-193 Warszawa
woj. Mazowieckie


+48 602 153 469
+48 608 638 183