Co wolno windykatorowi i komornikowi?

//Co wolno windykatorowi i komornikowi?

Co wolno windykatorowi i komornikowi?

Niejednokrotnie w mediach pojawiały się informacje o pomyłkach w egzekucjach komorniczych wynikających np. z identycznych danych osobowych dłużnika i osoby pokrzywdzonej.

Błędy wynikały z tego, że przez wiele lat przepisy nie wymagały weryfikacji nr PESEL dłużnika.

Obecnie sąd z urzędu ustala nr PESEL pozwanego, więc nie będzie w przyszłości dochodzić do podobnych błędów.

Negocjuj

Jeśli nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań, lepiej tego nie ukrywaj. Każdy z wierzycieli ma inne sposoby odzyskiwania długów.

Jeśli to bank, po kilku tygodniach od momentu, kiedy przypadała płatność raty, zaczniesz otrzymywać e-maile i SMS-y przypominające o zaległościach. Najpierw bank wyśle upomnienie, potem wezwanie do zapłaty, wreszcie ostateczne wezwanie do zapłaty. Na tym etapie możesz jeszcze negocjować z bankiem, np. zmienić warunki umowy.

Połącz kredyty

Jest to możliwe pod warunkiem, że masz stałe źródło dochodu, a więc i zdolność kredytową. Bez niej nie da się zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego. Taki kredyt to połączenie kilku pożyczek, np. gotówkowej, zadłużenia na karcie kredytowej czy limitu na koncie osobistym. Dzięki temu można uporządkować długi. Zamiast kilku rat w różnej wysokości można płacić jedną – często niższą.

Długi za prąd i telefon

Jeśli spóźniasz się z rachunkami za telefon, kablówkę czy prąd, negocjować jest znacznie trudniej. Tacy usługodawcy z reguły sprzedają długi firmom windykacyjnym. Jeśli opóźnienie jest relatywnie małe, może skończyć się na karnych odsetkach lub chwilowym wyłączeniu usługi.

Każda firma ma inne procedury odzyskiwania długów. Jedna z dużych firm telekomunikacyjnych po upływie terminu płatności wysyła do dłużników SMS-y z wezwaniem do zapłaty. Jeżeli to nie przynosi rezultatu, blokuje połączenia wychodzące, a proces windykacji przejmuje firma windykacyjna.

Jeden z  dostawców energii elektrycznej działa w następujący sposób: w ciągu 25 dni od terminu płatności faktury klient otrzymuje wezwanie do zapłaty, w którym dostaje kolejne 14 dni na wpłatę. W sumie po upływie ok. 55 dni od terminu wskazanego na fakturze i braku płatności firma odcina prąd. Ponadto już od drugiego dnia po terminie płatności naliczane są odsetki karne. Klient ma więc około dwóch miesięcy na zapłacenie faktury. Potem sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Windykator nie może grozić

Na pewno nie może straszyć lub grozić wyniesieniem z twojego mieszkania telewizora czy mebli. Jeśli to robi, działa niezgodnie z prawem. Nie ma też prawa wejść do twojego mieszkania, chyba że sam dobrowolnie go wpuścisz.

Windykator może natomiast wyjść do ciebie z rozsądną propozycją ugody, proponując np. rozłożenie długu na raty albo jego zmniejszenie.

Komornik wejdzie na pensję

Jeśli miękka windykacja okaże się nieskuteczna, twoja sprawa zapewne trafi do sądu. Firma windykacyjna złoży pozew o wydanie nakazu zapłaty, co trwa średnio kilka tygodni.

Następnie, nakaz zapłaty po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności wierzyciel przekazuje komornikowi. Wówczas ten może zająć konta bankowe, nieruchomości, pensję, emeryturę, rentę, ruchomości. Pamiętaj też, że to dłużnik obciążany jest kosztami postępowania egzekucyjnego, czyli wynagrodzeniem komornika.

2018-05-21T14:04:10+00:00 13 kwietnia 2018|