Windykacja sądowa

//Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Jeśli dochodzisz od dłużnika pieniędzy, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Na czym polega postępowanie upominawcze

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jeśli dochodzisz roszczenia pieniężnego, które udowodnisz załączonymi do pozwu fakturami i/lub umową. Sąd rozpozna twoją sprawę na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy.

Nakaz zapłaty

W nakazie zapłaty sąd nakazuje dłużnikowi, aby ten zapłacił należność wraz z odsetkami oraz kosztami procesu w ciągu 2 tygodni albo w tym terminie wniósł sprzeciw.

Sąd doręcza nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Oznacza to, że po opatrzeniu go klauzulą wykonalności jest podstawą do wszczęcia przymusowej egzekucji komorniczej.

Koszty sądowe

Sprawy sądowe w postępowaniu upominawczym podlegają następującym opłatom sądowym:

do 2000zł – 30zł

ponad 2.000zł do 5.000zł – 100zł

ponad 5.000zł do 7.500zł – 250zł

ponad 7.500zł do 20.000zł  – 300zł

Sprawy o wartości powyżej 20.000zł podlegają opłacie obliczanej jako 5% dochodzonej kwoty. Jeśli zatem masz niezapłaconą fakturę na 21.000zł, to wpis wyniesie 1050zł. Koszty procesu są zwrotnie zasądzane od dłużnika i też podlegają egzekucji komorniczej.

Elektroniczne postępowanie upominawcze, tzw. e-sąd

Dochodząc swoich wierzytelności możesz  wybrać jeszcze łatwiejszą drogę do uzyskania nakazu zapłaty, a mianowicie skorzystać z postępowania elektronicznego, tzw. e-sądu. Wnosząc sprawę do e-sądu nie musisz załączać dokumentów w formie papierowej i ponosisz niższą opłatę sądową. Warto jednak pamiętać, że wypełnianie sądowego formularza i powoływanie dowodów w e-sądzie nie jest tak łatwe, jak się wydaje i wymaga doświadczonego prawnika, który będzie potrafił zdefiniować roszczenie i poprawnie przejść przez elektroniczny wzór pozwu.

2018-07-12T15:12:40+00:00 30 marca 2018|