Windykacja w biznesie

//Windykacja w biznesie

Windykacja w biznesie

Większość przedsiębiorców nie wypracowała zadowalających standardów postępowania wobec nieterminowego regulowania należności.

Część firm sporadycznie podejmuje samodzielne próby windykacji, ale nie przynoszą one oczekiwanych efektów. W rezultacie dłużnicy długo obracają pieniędzmi biernych wierzycieli. W pierwszej kolejności zaspokajają oni roszczenia wierzycieli o strategicznym znaczeniu dla własnego biznesu, np. dostawców mediów oraz tych, którzy skutecznie dochodzą zaległych należności.

Kredytowanie własnej działalności cudzymi pieniędzmi jest przecież bardzo opłacalne.

Aby firma mogła zachować płynność finansową, powinna na bieżąco monitorować spływ należności, przypominając kontrahentom o konieczności zapłaty za wystawione faktury. Dzięki działaniom prewencyjnym można skutecznie przeciwdziałać opóźnieniom w płatnościach. Monitoring należności najlepiej stosować w przypadku dużych firm, które mają wielu kontrahentów, a faktury za sprzedane towary lud wykonane usługi mają długi termin płatności. Jeśli takie działania nie przynoszą efektów, należy bezzwłocznie uruchomić windykację sądową polegającą na uzyskaniu nakazu zapłaty, który jest podstawą do wszczęcia przymusowej egzekucji. Należy pamiętać, że tylko ci wierzyciele zostaną zaspokojeni, którzy jako pierwsi podjęli działania windykacyjne.

2018-04-30T11:26:54+00:00 28 kwietnia 2018|