Windykacyjne SMS-y zmorą Polaków

//Windykacyjne SMS-y zmorą Polaków

Windykacyjne SMS-y zmorą Polaków

Zgodnie z zasadami dobrych praktyk, firma windykacyjna zobowiązana jest podejmować działania i kontaktować się z dłużnikiem w sposób zapewniający ochronę interesów klienta, przy równoczesnym przestrzeganiu prawa, dobrych obyczajów oraz poszanowaniu słusznych prawa dłużnika.

O ile przypominanie dłużnikom o spłacie długu w formie SMS-a nie jest naganne, o tyle już nękanie jest niedopuszczalne. Nie ma nic złego w tym, że wierzyciel wzywa dłużnika do zapłaty należności, ale wysyłanie do niego SMS-ów, które tylko wzbudzają obawy, a niczego nie wyjaśniają jest niedopuszczalne.

Firma windykacyjna nie może używać żadnych środków przymusu. Może jedynie mediować, aby skłonić dłużnika do uregulowania długu. SMS-y są środkiem komunikacji i perswazji, ale nigdy nie będą one tak skuteczne jak windykacja twarda.

2018-04-26T14:48:49+00:00 16 kwietnia 2018|